9.8.0.1 לוח הרכב הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי ערים