9.0.8-2 לוח משרות, תמורה למשרות, תפוקה גולמית ועוצמה טכנולוגית ביישובים נבחרים