9.0.8 לוח מפעלים, משרות ותמורה למשרות, לפי עוצמה טכנולוגית - ראשון לציון