9.0.8 תפוקה גולמית, תוצר מקומי וסה"כ תשומות לפי עוצמה טכנולוגית במחיר בסיס, ראשון לציון