9.0.9 לוח מפעלים, משרות ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי ראשי - ראשון לציון