9.0.9 מפעלים, משרות ותמורה למשרות לפי ענף כלכלי ראשי, ראשון לציון