9.0.3 לוח 9.03 עסקים טעוני רישוי עסקים

2011
091. עסקים, מסחר ותעשייה