9.1.0-1 לוח פדיון, לפי רכיבים, בישובים נבחרים, במחירי בסיס