9.1.0.1 פדיון, לפי רכיבים, ביישובים נבחרים, במחירי בסיס