9.1.0 לוח פדיון, לפי רכיבים וענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס - ראשון לציון