9.1.2-1 לוח תפוקה גולמית וערך מוסף גולמי, ביישובים נבחרים