9.1.2.1 תפוקה גולמית וערך מוסף גולמי, ביישובים נבחרים