9.1.2 לוח תפוקה גולמית ותוצר מקומי גולמי, לפי ענף כלכלי ראשי - ראשון לציון