9.1.2 תפוקה גולמית ותוצר מקומי גולמי, לפי ענף כלכלי ראשי, ראשון לציון