9.1.3 לוח מספר משרדי בנקים ומספר עובדי בנקים בערים הגדולות