9.1.3 לוח מספר משרדי הבנקים ומספר עובדי בנקים בערים הגדולות