9.1.3 מספר משרדי בנקים ומספר עובדי בנקים בערים הגדולות