9.1.4 לוח 9.14 מספר החשבונות של פיקדונות הציבור בבנקים בראשון לציון