9.1.4 לוח מספר החשבונות של פקדונות הציבור בבנקים בראשון לציון