9.1.4 לוח מספר החשבונות של הפקדונות הציבור בבנקים בראשון לציון