9.1.4 מספר החשבונות של פקדונות הציבור בבנקים בראשון לציון