9.1.7 לוח 9.17 משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות