9.1.7 לוח משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פקדונות הציבור בערים הגדולות