9.1.7 משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות