9.1.8 לוח משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות ל- 1,000 תושבים