9.1.8 לוח משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פקדונות הציבור בערים הגדולות ל - 1,000 תושבים