9.1.8 משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות ל- 1,000