9.1.9 לוח מספר חשבונות של האשראי לציבור וניירות ערך למשמרת לפי יישוב