9.1.9 לוח 9.19 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה, מועסקים ובלתי מועסקים - ראשון לציון