9.2.0 נתונים נבחרים על האשראי לציבור וניירות הערך למשמרת לפי יישובים