9.2.1 נתונים נבחרים על פקדונות לציבור, לפי יישובים