9.2.0 לוח 9.20 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי גיל ומין - ראשון לציון