9.2.4 לוח 9.24 מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מיקום גיאוגרפי של מקום העבודה העיקרי 2009