9.2.7 לוח 9.27 מועסקים לפי ענף כלכלי ומין, תושבי ראשון לציון