9.2.8 לוח 9.28 מועסקים בישראל ובחמשת הערים הגדולות לפי ענף כלכלי וצורת יישוב מגורים