9.2.9 לוח 9.29 מועסקים , לפי ענף כלכלי, עובדים בראשון לציון