9.3.0 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה, כח העבודה, מועסקים ובלתי מועסקים - ראשון לציון