9.3.0 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה, מכח העבודה האזרחי, מועסקים ובלתי מועסקים, ראשון לציון