9.3.0 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, כח עבודה אזרחי, מועסקים ובלתי מועסקים - ראשון לציון