9.3.1 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה לפי גיל ומין, ראשון לציון