9.3.1 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה לפי גיל ומין - ראשון לציון