9.3.2 לוח אחוז בכח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים, בערים הגדולות ומין