9.3.2 לוח אחוז בכח העבודה ובלתי מועסקים, בערים הגדולות ולפי מין