9.3.2 לוח אחוז בכוח העבודה ובלתי מועסקים בערים הגדולות, ומין