9.3.2 אחוז בכח העבודה ובלתי מועסקים לפי מין, בערים הגדולות