9.3.2 אחוז בכח העבודה ובלתי מועסקים, לפי מין בערים הגדולות