9.3.3 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח העבודה האזרחי, בערים הגדולות, לפי מין