9.3.3 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח העבודה, בערים הגדולות, לפי מין