9.3.3 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח עבודה בערים בגדולות, לפי מין