9.3.4 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי גיל - כלל האוכלוסייה